nedeľa 30. júla 2017

UNPREDICTABLE

Fandom: BTS | Pár: VMin / TaeKook | OOC, PSYCHO JUNGKOOK, MURDER, STALKER
Chapters: prológ | časť 1. | časť 2. | časť 3. | časť 4. | časť 5. | časť 6. | časť 7. | časť 8.

Summary: Mal niekto z vás už osobu, čo o ňom vedela všetko? Určite áno, ale teraz sa nerozprávame o najlepšom kamarátovi alebo kamarátke. Rozprávame sa o osobe, čo by sledovala každý váš krok. Vedela by kde a s kým ste boli. O niekom, kto by bol na vašej osobe doslova závislý a mal na vás úchylku. Rozprávame sa o stalkerovi.