sobota 11. novembra 2017

IN YOUR HEART


Fandom: BTS | Pairing: Jimin x Yoongi (YoonMin) | OOC, Normal life, fluff


Chapters: prológ | časť 1. | časť 2. | časť 3. | časť 4. | časť 5. | časť 6. | časť 7.

Jedná sa o vedľajší príbeh k príbehu IN YOUR EYES

V tomto vedľajšom príbehu sa bude rozoberať a bližšie odhaľovať, aký presne majú medzi sebou Yoongi a Jimin vzťah . Niektoré časti môžu nadväzovať na predošlé časti hlavného príbehu IN YOUR EYES.

Summary:  Miluje jeho dotyky. Miluje každú chvíľu, ktorú môže tráviť s ním. Miluje tie pohľady, ktoré mu vždy venuje. Miluje Yoongiho... ale miluje Yoongi jeho?